Forum Edukacji Podatkowej sp. z o.o.


ul. Bocheńska 5/U6

31-061 Kraków


Akta rejestrowe:

Sąd Rejonowy dla Krakowa–Śródmieścia XI Wydział Gospodarczy KRS


KRS: 0000697967

NIP: 6762536972

REGON: 368433113


Wysokość kapitału zakładowego: 24 000,00 zł


Zarząd:

Sławomir Czyż (Prezes Zarządu)

Paweł Łabno (Członek Zarządu)

Katarzyna Wojtowicz-Janicka (Członek Zarządu)